ME Dental AB förklarar budet på Orasolv AB (publ) ovillkorat och kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Se pressmeddelandet från ME Dental i bifogad pdf.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.