Orasolv AB tidigarelägger publicering av årsredovisning till den 5 april 2018

Report this content

I bokslutskommunikén angav Orasolv AB att årsredovisning skall publiceras den 12 april. Styrelsen har beslutat att tidigarelägga publiceringen till den 5 april vilket är tre veckor före årsstämman den 26 april 2018.

Stockholm den 20 mars 2018

ORASOLV AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck, VD, 0707-40 11 95

Mikael Lind, CFO, 0723-89 97 67