Orasolv förvärvar tandvårdsrörelse i Malmö

Orasolv AB har via dotterbolag ingått avtal om att förvärva rörelsen från tandläkare Alf Hötzel med en årlig omsättning om ca 3 Mkr. Orasolv räknar med att förvärvet skall påverka koncernens resultat positivt redan från övertagandet som sker i november 2017. Säljaren, Alf Hötzel, kommer att flytta verksamheten till Orasolvs befintliga klinik i Malmö, ”Tandkliniken Engelbrekt” som ligger på Engelbrektsgatan 7. Detta är således ett s.k. förtätningsförvärv som Orasolv genomför för att höja kapacitetsutnyttjandet i befintliga kliniker. Den nyemission som Orasolv nu genomför är till för att öka förvärvstempot av såväl större kliniker som för förtätningsförvärv.

Köpeskillingen finansieras med egna medel.

”Vi fortsätter vår strategi att utveckla våra befintliga kliniker och komplettera med nya och är mycket glada och stolta över att Alf Hötzel har valt att bli en del av Orasolv Clinics”, säger Orasolvs VD Michael Lagerbäck. ”Jag har haft uppdrag för Orasolv sedan början av 2017 och tycker om deras sätt att arbeta och driva kliniker. Därför ser jag fram emot att ingå i Orasolv Clinics och bidra till att vidareutveckla verksamheten”, säger Alf Hötzel.

_______________________________

Stockholm den 19 oktober 2017
ORASOLV AB (publ)
Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar