Orasolv nyanställer tansläkare

Under hösten har Orasolv genomfört en företrädesemission i syfte att öka expansionstakten och växa snabbare organiskt. Antalet behandlande tandläkare är en avgörande faktor för att skapa lönsamhet och under hösten har Orasolv haft stort fokus på att rekrytera nya tandläkare. Omsättningen per tandläkare och år uppgår till mellan 3-5 MSEK.

Orasolv växer och rekryterar fyra tandläkare till klinikerna i Malmö, Huddinge och Tyresö. Tandläkarna tillträder i början av 2018. Totalt beräknar Orasolv att detta ska tillföra en omsättning på drygt 12 MSEK.

”Under hösten har vi haft vakanser på flera kliniker vilket har inneburit att vi inte kunna möta efterfrågan på tandvård från våra kunder. Vi är därför glada för att vi nu har klart med nya tandläkare till dessa tjänster. Vi ser också en ökad efterfrågan och planerar att rekrytera ytterligare sex tandläkare under 2018”, säger Orasolvs VD Michael Lagerbäck.

Stockholm den 8 december 2017

ORASOLV AB (publ)

Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95

Denna information är sådan information som Orasolv är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,  för offentliggörande den 8 december  2017. 

Dokument & länkar