Orasolv rekryterar HR-ansvarig

Orasolv har anställt Ida Hassis som HR-ansvarig. Ida kommer senast från rollen som HR Generalist på Benify. Ida tillträder sin nya tjänst den 7 juni 2017.

”En förutsättning för fortsatt tillväxt och för vårt arbete med att skapa ett kedjekoncept är att företaget kan rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal. Rekryteringen av en HR-ansvarig är därför ett viktigt steg mot vårt mål att bli en av de ledande aktörerna inom svensk tandvård. Ida har helt rätt bakgrund och kompetens och kommer att vara ett stort stöd till företagets ledning och medarbetare”, säger Orasolvs VD Michael Lagerbäck.

HR-ansvarig kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen består i övrigt av VD, CFO, Försäljningschef och Odontologiskt Ansvarig tandläkare.

_______________________________

Stockholm den 3 maj 2017

ORASOLV AB (publ)

Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                 Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB             CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                  Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Prenumerera

Dokument & länkar