Publicering av årsredovisning i Orasolv AB (publ)

Report this content

Årsredovisningen för Orasolv AB (publ) för 2017 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se. samt på Aktietorgets hemsida. Utskriven årsredovisning kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det. Kontakta info@orasolv.se eller ring 08-6610610

_______________________________

Stockholm den 5 april 2018

ORASOLV AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                          
VD Orasolv AB                  
Tel: 0707-40 11 95

Eller

Mikael Lind

CFO Orasolv AB

0723-89 97 67   

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.