Slutförd nyemission i Orasolv AB

Orasolv AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som styrelsen beslutade den 17 oktober 2017. Emissionen tecknades till 94,5 %, varav 81 % med stöd av företrädesrätt och 19 % utan stöd av företrädesrätt.

Nyemissionen tillför Bolaget 11,9 MSEK varav kvittning uppgår till 2,5 MSEK. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 100 TSEK.

Tilldelning har skett i enlighet med de principer som angivits i Bolagets memorandum, som offentliggjordes den 30 oktober 2017.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 59 496 430. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 49 655 807 kronor fördelat på 248 279 032 aktier.

När kapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier BTA att omvandlas till nya aktier. Handel med nya aktier beräknas kunna påbörjas i mitten av december 2017.

_______________________________

Stockholm den 30 november 2017

ORASOLV AB (publ)

Verkställande Direktören

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95

Om oss

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom dentalbranschen samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Dokument & länkar