Svenska Demensdagarna växer i Örebro

Örebro är åter värdstad för Svenska Demensdagarna. 1300 deltagare och utställare möts under temat "Ladda hjärna demenskunskap" på Conventum 3-4 maj.

Örebro laddar för att ta emot 1300 gäster som ska mötas under en konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet. Arrangör är Svenska nätverket för demenskunskap. Nätverket skapades för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning, för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt.

- Nätverkandet på dessa dagar sprider kunskap och goda idéer över landet. Ju mer vi som arbetar med människor som påverkas av demens tar hjälp av varandras kunskap, desto bättre blir resultatet säger Annika Sjöberg, ordförande i Svenska nätverket för demenskunskap och kontaktperson för Svenska Demensdagarna.

Det är fjärde året som konferensen arrangeras i Örebro. Under de här åren har evenemanget vuxit. Anledningen till att arrangörerna valt att återkomma till Örebro är att det fungerat bra på Conventum, som kunnat tillgodose önskemål och som varit tillräckligt stort.

- Det är inte många städer som har tillräckligt stora kongresshallar, med tillräckligt stor plenisal och tillräckligt många och stora seminarielokaler, menar Annika Sjöberg. Örebro är en av dem.

En annan anledning är att Demenscentrum i Örebro varit engagerat och hjälpt till med lokaler och kontakter tillsammans med Conventum.

- Svenska Demensdagarna är ett evenemang som vuxit här i Örebro, säger Pernilla Körberg Törnqvist, Örebro Convention Bureau. Det är många i Örebro som bidragit till att vi kunnat hjälpa till i den här utvecklingen.

Svenska Demensdagarna beräknas generera 4 miljoner kronor i intäkter hos besöksnäringen och handeln i Örebro. Örebro är en dynamisk mötesstad. 2011 ledde möten som detta till intäkter värda 95 miljoner kronor i Örebro. Antalet återkommande möten ökar.

---------------------------------------------------------------- MER INFO --------------------------------------------------------------------------

Svenska Demensdagarna: www.svenskademensdagarna.se/

Örebro Convention Bureau: www.orebrocvb.se

Conventum: www.conventum.se

Pressbilder

http://www.cisionwire.se/orebrokompaniet/multimedia/

Pernilla Körberg Törnqvist
Chef för Örebro Convention Bureau

tel. 0706-80 61 83
pernilla.korberg@orebrocvb.se

Annika Sjöberg
Ordförande i Svenska nätverket för demenskunskap

tel. 0739-50 82 91
annika.sjoberg@fou.sormland.se


Örebro Convention Bureau
Tel: +46-(0)19-21 44 00,
Adress: Box 328 00 / Olof Palmes torg 3,
701 35 Örebro, 
E-post: info@orebrocvb.se
Webbplats: www.orebrocvb.se

Taggar:

Om oss

Örebrokompaniet är Örebros marknadsföringsbolag med uppdrag att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro. Bolaget ägs av Örebro kommun, Handelskammaren Örebro, City Örebro och Förnya Örebro.

Media

Media