Avtal klart för bygge av solcellspaneler i betalstationen

Solcellsanläggning för 2 miljoner DKK ska producera energi på Øresundsbron.

Det blev SolarFuture, tillsammans med sin samarbetspartner Solarpark DK, som vann upphandlingen om att bygga solcellspaneler i betalstationen vid Øresundsbron. Avtalet mellan Øresundsbro Konsortiet och SolarFuture är värt 2 miljoner DKK och omfattar bygget av 1.500 m2 solcellspaneler, motsvarande 250kW eller solenergianläggning för 45 villor. Möjligheten finns också att bygga ut med ytterligare 2.700 m2, motsvarande 450kW, till totalt 700kW. Projektet sker i samverkan med SVEDAB, som äger marken där anläggningen kommer att stå.

Den första anläggningen kommer stå för cirka 4 procent av elenergin som går åt för att driva Øresundsbron. Det innebär en minskning av utsläpp på 85 ton CO2, samt en ekonomisk besparing på 200.000DKK, om året. Med tiden hoppas konsortiet kunna producera upp till 10 procent av energiförbrukningen med hjälp av solcellsanläggningar.

-          Vi har nästan halverat elförbrukningen sedan förbindelsen öppnade. Det arbetet fortsätter och vi ville se om det fanns möjlighet att lokalproducera miljövänlig el. Nu gläder vi oss åt att snart kunna producera solel i egen regi, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Solcellspanelerna ska placeras mellan norra och södra sidan av betalstationen och ligga minst 3 meter från körbanan, bakom vägräcket och vägbelysningen, alltså med både motor- och järnväg i omedelbart närhet. Det ställer krav på förståelse för de särskilda säkerhets- och miljöomständigheter som råder på platsen, något som också betonades i upphandlingsunderlaget.

-          Vi gläder oss åt att få vara en del av Øresundsbrons gröna omställning och ser fram emot ett fint samarbete med konsortiet, säger Mads Christensen, direktör och partner vid SolarFuture.

Ramavtalet löper på 3 år.

Här kommer panelerna byggas (obs: bilden är ett montage):

https://www.skyfish.com/sh/7c3dc9fc9e69c1344cd8536f4aef7a4f75f67a8c/39bf0525/935024/30340827

För vidare information, kontakta

Bengt Hergart, på 040/676 60 00 eller bht@oresundsbron.com

Mads Christensen, Direktør og Partner, SolarFuture, +45 5118 5320 eller mc@solarfuture.dk

Øresundsbrons presstelefon, 040/676 61 16.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm.
Varje dag kör 21.000 motorfordon över Øresundsbron.
Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Om oss

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, över Öresund. Den är 16 kilometer och består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera