Första penseldraget med vattenbaserad färg på Øresundsbron

Report this content

Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda målarplattform – ommålningen av stålkonstruktionen tar 13 år och börjar snart i full skala. I stället för en epoxibaserad färg – som bron målades med första gången – väljs nu en miljövänligare, vattenbaserad färg.

– Att kunna välja en hållbar färg, som också är mer hållbar för miljön, känns väldigt bra, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Stålkonstruktionen målas om för att säkra ett fortsatt skydd mot väder och vind. Målarleverantören Muehlhan vann i somras upphandlingen av de första årens målningsarbete och i anbudet presenterades en vattenbaserad färg.

– Valet av färg är mycket viktigt, inte minst ur ett miljöperspektiv. Men det måste samtidigt vara en färg som sitter ordentligt och ger ett bra skydd under lång tid, säger Bengt Hergart.

Så kallade "pull off-tester" har gjorts på bron under det senaste halvåret, vilket innebär att man mäter hur bra vidhäftningen är. Testresultaten av den vattenbaserade färgen visar två-tre gånger så hög vidhäftning som konsortiets ställda krav.

– Vi känner oss därför säkra på att vi väljer en färg som håller bra och länge, och som tar bättre hänsyn till miljön och det naturskyddade område som vi målar i närheten av, säger Bengt Hergart och syftar på den konstgjorda ön Peberholm.

I havsmiljö är vattenbaserad färg inte lika vanligt som epoxifärger, men det finns referensobjekt där vattenbaserad färg används och fungerar väl. Bland broar finns till exempel Storestrømsbron och Limfjordsbron.

Tvätt- och målningsarbetet inleds i stor skala så fort vädret tillåter. Muehlhans målare kommer att arbeta från specialdesignade plattformar som möjliggör en kostnadseffektiv och säker målning samtidigt som varken järnvägs- eller motorvägstrafiken påverkas. Den första av tre tillverkades i somras.

–  Senast bron målades gjordes det inomhus och på land, innan den placerades ute i sundet. Nu ska det målas under helt andra omständigheter i närheten av järnvägens kontaktledning, tåg som passerar i höga hastigheter och hårt väder på hög höjd ovan havet. Därför behövs dessa plattformar, säger Johan Nord, projektledare på Øresundsbron.

– En del mindre monteringsarbete återstår och ett väderskydd ska monteras innan allt är helt färdigt, men för oss är det redan tydligt att plattformen fyller sitt behov på ett säkert och smidigt sätt, säger Nord.

FAKTA:

  • Varför ska bron målas om? Väder, vind och korrosion sliter på bron. Ett nytt färglägger behövs för att ge bron att fortsatt bra skydd och en lång livstid.
  • Hur går det till? Målningen sker både med hjälp av pensel och sprutmålning. Tre flyttbara och specialdesignade plattformar, som passar på just Øresundsbron, kommer att hänga från sidan av bron för att målningsarbetet ska kunna genomföras säkert och smidigt. När bron målades allra första gången, innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet, gjordes det inomhus och på land. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter.
  • Hur mycket ska målas? Stålfackverken utgör en yta på knappt 300.000 kvadratmeter.
  • Hur lång tid kommer det ta? Ommålningen på södra sidan planeras pågå 2020-2023. Norra sidan kommer att målas 2024-2028. Undersidan ska också målas, med start 2028. Dessutom kommer det pågå reparationsmålningar parallellt. Hela ommålningen beräknas vara avslutad år 2032.
  • Kommer tillgängligheten på bron att påverkas? Ommålningen kommer genomföras med minimal påverkan på motor- och järnvägstrafik. Målet är att varken bil- eller tågkunder ska märka av det.
  • Är detta ett dyrt projekt som kommer leda till höjda priser? Att måla om är kostsamt. Øresundsbron har en underhåll- och investeringsbudget som täcker kostnaderna. Det är ett planerat projekt och ska därför inte påverka Øresundsbrons finanser eller prissättning.


    Øresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hergart drar ett första penseldrag från den specialbyggda målningsplattformen. Foto: Johan Nilsson/Øresundsbron

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media