Lastbilsrekord och stark dansk fritidstrafik på Øresundsbron

Report this content

Här är tre trender om brotrafiken under årets första kvartal. Godstrafiken slår nya rekord och dansk fritidstrafik ökade under februari och mars i år jämfört med samma period 2019. Men återhämtningen går långsammare för pendling och företagstrafik.  

– Så fort det blev enklare att resa över sundet, utan att behöva tänka på inreseregler och dokumentationskrav, tog resandet fart efter att ha drabbats hårt under pandemin. Nu reser danska fritidskunder mer än före pandemin och godstrafiken är rekordstark, säger Berit Vestergaard, försäljnings- och marknadsdirektör på Øresundsbron. 

Øresundsbrons samlade vägtrafik låg omkring 35 procent lägre i januari jämfört med samma period 2019, men har i spåren av slopade coronarestriktioner återhämtats till en nedgång på omkring 15 procent i slutet av mars. 

– Vi ser en kombination av faktorer i vår omvärld som bidrar till att återhämtningen har stagnerat bland svenska fritidskunder, pendlare och företagstrafik. Allt från mer hemarbete och digitala möten till en försvagad svensk krona, höjda bränslepriser och att resandet till och från Kastrup inte återhämtats helt, säger Berit Vestergaard.  

Här är några fakta och trender om Øresundsbrons trafik under det första kvartalet 2022 jämfört med 2019: 

Nya rekord för godstrafiken: Godstrafiken, inklusive varubilar från 6 meter, ökade med 12 procent under det första kvartalet jämfört med samma period 2019. I förhållande till i fjol ökade godstrafiken med 9 procent.  

Och nya trafikrekord för lastbilar över nio meter har slagits. Förra veckan (21-27 mars) passerade 11.900 lastbilar på bron, vilket innebär att det för första gången har passerat i genomsnitt 1.700 lastbilar per dygn. Marsrekordet från i fjol har nu slagits – i år passerade 53.837 lastbilar i mars.  

Dansk fritidstrafik återhämtad: Fritidstrafiken fick en stark återhämtning när restriktioner slopades på båda sidor av sundet. I januari låg fritidstrafiken omkring 40 procent lägre jämfört med samma period 2019, men vid utgången av kvartalet var nedgången cirka 20 procent.  

Särskilt danska fritidskunders resande har bidragit till återhämtningen. Sedan mitten av februari, i samband med att restriktioner slopades, har dansk fritidstrafik varit omkring 5-15 procent högre än 2019. Sport- och vinterloven i Danmark och Sverige bidrog till att den samlade fritidstrafiken återhämtade sig mest under veckorna 6-8 jämfört med samma period i fjol.   

Nya vanor för pendlare och företag: Bland såväl pendlare som företag syns nya resmönster. Många arbetsgivare fortsätter att erbjuda anställda att kombinera arbetsplatsen med hemmakontoret. I januari låg pendlingstrafiken omkring 35 procent lägre jämfört med samma period 2019, men sedan restriktioner slopades i mitten av februari har trafiken legat mer stabilt med en nedgång på omkring 15-20 procent. 

Vägtrafikutvecklingen under 2022

Trafik per dag
2022
jan-mar
Trafik per dag 
2021
jan-mar
Utveckling 
trafik (%) 
Utveckling trafik (antal) Trafik per dag 
2019
jan-mar
Utveckling 
trafik (%) 
Udvikling
trafik (antal)
Personbilar  11.785 5.016 134,9 % 6.769 15.420 -23,6 % -3.635
BroPass Fritid  3.820 955 300,0 % 2.865 5.039 -24,2 % -1.219
BroPass Business  1.715 733 134,0 % 982 2.817 -39,1 % -1.102
BroPass Pendlare  4.506 2.947 52,9 % 1.559 5.685 -20,7 % -1.179
Kontant  1.744 381 357,7 % 1.363 1.879 -7,2 % -135
Godstrafik**  1.797 1.647 9,1 % 150 1.611 11,5 % 186
Lastbilar > 9 m.  1.603 1.466 9,3 % 137 1.397 14,7 % 206
Varubilar 6-9 m.  194 181 7,2 % 13 214 -9,3 % -20
Bussar  61 21 190,5 % 40 117 -47,9 % -56
Totalt  13.643 6.684 104,1 % 6.959 17.148 -20,4 % -3.505

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar. 
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.

Trafik per dygn över Øresundsbron under 2022 jämfört med 2019

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla press@oresundsbron.com.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media