Mötande trafik i Øresundsbrons tunnel

Report this content

Vägtrafiken är dubbelriktad i Øresundsbrons tunnel under två nätter denna vecka – från klockan 21.30 onsdagen den 3 mars och torsdagen den 4 mars fram till klockan 05 nästföljande dagar.

Runt 20 minuter omedelbart efter klockan 21 samt efter klockan 05 kan det därför uppstå kortare väntetider i betalstationen i samband med omläggningen av trafiken.

Liknande dubbelriktningar görs fyra gånger om året på Øresundsbron, då man passar på att utföra rutinmässigt underhåll.

Hastigheten kommer att vara nedsatt medan arbetet pågår och omkörning är inte tillåtet under dubbelriktningen. Breda fordon (över 3,5 meter) kan inte passera bron medan trafiken är dubbelriktad. Tågtrafiken kör som vanligt.

Du kan följa den aktuella trafiksituationen på oresundsbron.com.

Trafikcentrets vakthavande: + 46 (0)40 676 61 16

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera