Øresundsbron satsar på underhåll när trafiken reduceras

Ny asfalt på bron, nytt vägräcke på Peberholm och renoverade väggpaneler i tunneln.
Øresundsbron startar flera underhållsprojekt på förbindelsen när trafiken reducerats kraftigt på grund av coronapandemin.

Trafiken på bron föll med cirka 70 procent under vecka 12-16 i coronakrisens spår. Sedan dess har trafiken återhämtat sig något, men vecka 22 var det fortsatt en minskning på över 50 procent.

– Med en dygnsöppen förbindelse är det oundvikligt att underhålla anläggningen utan att påverka trafiken, men nu passar vi på att utföra flera större underhållsprojekt för att förbättra och modernisera förbindelsen eftersom trafiken är glesare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Så fort gränsen delvis stängde startade en del mindre underhållsarbeten på förbindelsen. Samtidigt började flera större projekt att planeras. Startsträckan är ofta flera veckor när det rör sig om projekt som kräver egna resurser, leverantörskontrakt och materialinköp. I juni pågår och avslutas flera underhållsprojekt.

För några veckor sedan började demonteringen av ett slitet betongräcke på Peberholm som stått i över 20 år. Totalt ska 14,4 kilometer stålräcke monteras och hittills har omkring hälften kommit på plats.

– Nu får vi ett mer trafiksäkert räcke som är enklare och mer kostnadseffektivt att reparera vid skador. Förutom att det ger en ansiktslyftning på Peberholm har stålräcket en livslängd på 35 år i stället för betongräckets 20 år, säger Bengt Hergart.

I veckan inleds asfaltering på brodelen i riktning mot Sverige, vilket innebär att projektet tidigarelagts ett år. Vid utgången av juni väntas hela bron ha fått ett nytt slitskikt. Ungefär samtidigt pågår en renovering av väggpanelerna i tunneln, vilket kan utföras mer effektivt och under dagtid när trafiken begränsats.

Danmarks gränskontroll vid Peberholm har orsakat långa köer vid några tillfällen på sistone. Dels i samband med hemvändning under Kristi himmelfärdshelgen och dels under morgontrafiken i takt med att allt fler pendlare återvänder till sina arbetsplatser.

Vägarbeten har inte orsakat köerna till gränskontrollen och ska inte heller orsaka det framöver. Men hastigheten kommer att begränsas på en del av förbindelsen medan vägarbeten pågår, och det blir en nödvändig avspärrning av ett körfält.

– Hastigheten sänks vid vägarbetena, och vi pausar om det av någon anledning skulle orsaka köer. När arbetet är över står vi med en modernare och en än mer välunderhållen förbindelse. Fram till dess hoppas vi på kundernas tålamod, säger Hergart.

Fakta: Tre underhållsprojekt

Nytt vägräcke på Peberholm
Period: Vecka 21-25
Påverkan: Ett körfält avstängt – påverkar en riktning åt gången. Sänkt hastighet vid vägarbetet.

Ny asfalt på bron
Period: Vecka 24-26 (vecka 24 i riktning mot Sverige och vecka 25-26 i riktning mot Danmark)
Påverkan: Ett körfält avstängt – påverkar en riktning åt gången. Sänkt hastighet vid vägarbetet.

Paneler i tunneln
Period: Vecka 22-25
Påverkan: Ett körfält avstängt i ena tunnelröret åt gången. Sänkt hastighet vid vägarbetet. Foto: Drago Prvulovic/Øresundsbron. Pressbilder finns alltid här: https://www.skyfish.com/p/oresundsbron

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media