Øresundsbrons återhämtning pågår – men dämpas av restriktioner

Report this content

Øresundsbrons vägtrafik låg cirka 64 procent lägre i början av året jämfört med samma tidpunkt 2019, men återhämtningen har startat och under det första halvåret visade trafiken en nedgång på cirka 54 procent.  

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 319 miljoner DKK, vilket är en minskning med 43 miljoner DKK jämfört med samma period 2020. 

– Varje vecka sedan maj har trafiken ökat så smått, men volymen ligger fortsatt långt under nivån före pandemin. Så fort det blir lika fritt att resa till Danmark som till Sverige väntas återhämtningen ta mer fart, vilket danskarnas ökade reslust vittnar om efter att restriktionerna hävdes i juni, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.  

Sverige tog bort alla inreseregler från övriga Norden den 31 maj och efter att Danmark hävde sin reseavrådan till Sverige den 26 juni började den danska fritidstrafiken komma tillbaka snabbt. I slutet av juni var danskarnas fritidstrafik återhämtad till nivåerna 2019, men bland svenska fritidskunder var det en minskning med 70 procent jämfört med 2019. 

Øresundsbrons pendlingstrafik minskade med 39,7 procent under det första halvåret jämfört med samma period 2019. Men bland pendlare är svenskarna tillbaka i högre utsträckning än danskarna – svenskarnas pendlarresor minskade med 36 procent under perioden jämfört med 2019, vilket kan jämföras med en nedgång på 49 procent bland danska pendlarkunder. 

Godstrafiken ökade med 3,2 procent under det första halvåret jämfört med samma period för två år sedan. Och aldrig tidigare har godstrafiken under en enskild månad varit så stor som i mars. Med rekordmånga 57.000 godstransporter över bron i mars var det en ökning med 11 procent jämfört med samma månad 2019.  

Konsortiets intäkter minskade med 64 miljoner DKK till 663 miljoner DKK under det första halvåret i år jämfört med 2020. Men jämfört med första halvåret 2019, som inte präglades av coronapandemin, minskade intäkterna med 276 miljoner i år. 

Räntekostnaderna ökade med 40 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Valutaeffekt och engångskostnader har bidragit till att driftskostnader ökade med 11 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol. 

Förra året reviderades avskrivningsplanen för en del av anläggningen, vilket resulterade i en engångseffekt och att konsortiets avskrivningar minskade med 72 miljoner DKK under det första halvåret. 

– Trafiken över bron väntas få ett ordentligt uppsving när allt fler blir färdigvaccinerade, vilket just nu är det som gör det möjligt för fler svenska kunder att resa över utan att betala för ett test, säger Linus Eriksson. 

– Årets tredje kvartal är igång och vi har fortfarande en bra bit till en helt återställd trafik då restriktioner finns kvar. Vi bedömer därför att prognosen för hela årets trafik och intäkter kommer att ligga i nivå med förra årets, säger Eriksson. 

Korrigering: I en tidigare version av pressmeddelandet nämndes en nedgång på 70 procent i ingressen. Det gäller för personbilstrafiken. Rätt siffra för totaltrafiken är 64 procent. 

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK) 

Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Utveckling Jan-jun 2019 Utveckling
Intäkter väg 392 459 -67 672 -280
Intäkter järnväg 259 257 2 256 3
Övriga intäkter 12 11 1 11 1
Summa intäkter 663 727 -64 939 -276
Driftskostnader -125 -114 -11 -126 1
Övriga rörelsekostnader -1 -1 - -1 -
Avskrivningar -135 -207 72 -147 12
Rörelseresultat 402 405 -3 665 -263
Finansiella poster -83 -43 -40 -101 18
Resultat före värdeförändring 319 362 -43 564 -245
Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto* 358 -196 -466
Värdeförändring, valutakurseffekt, netto* 9 12 51
Periodens resultat 686 178 149

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga. 

Vägtrafikutvecklingen under 2021 

Trafik per dag
2021,
jan-jun
Trafik
per dag
2020,
jan-jun
Utveckling trafik
(%)
Utveckling trafik (antal) Trafik
per dag

2019,
jan-jun
 
Utveckling
trafik
(%)
Utveckling
trafik (antal)
Personbilar 7.234 10.159 -28,8% -2.925 17.674 -59,1% -10.440
BroPass Fritid 2.034 3.348 -39,2% -1.314 6.250 -67,5% -4.216
BroPass Business 925 1.541 -40,0% -616 2.998 -69,1% -2.073
BroPass Pendlare 3.391 4.024 -15,7% -633 5.622 -39,7% -2.231
Kontant 884 1.246 -29,1% -362 2.804 -68,5% -1.920
Godstrafik** 1.720 1.599 7,6% 121 1.666 3,2% 54
Lastbilar > 9 m. 1.504 1.381 8,9% 123 1.419 6,0% 85
Varubilar 6-9 m. 216 218 -0,9% -2 247 -12,6% -31
Bussar 29 56 -48,2% -27 157 -81,5% -128
Totalt 8.983 11.814 -24,0% -2.831 19.497 -53,9% -10.514

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar.  
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.


 

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera

Media

Media