Positivt besked om sträckkontroll på Øresundsbron

Report this content

Øresundsbron välkomnar Transport- og boligministeriets beslut att införa sträckkontroll på bland annat Øresundsbron.

Hastigheter långt över fartbegränsningarna har mätts upp när polisen gjort sina kontroller.

– Polisens hastighetskontroller på förbindelsen visar dessvärre på mycket höga hastigheter, vilket utsätter både förare och övriga bilister för allvarliga och stora faror. Därför är det mycket glädjande att vi nu är på väg att få sträckkontroll, något som vi på bron har uppmuntrat i många år, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

Genom åren har Øresundsbron fått synpunkter från pendlare som önskar en mer effektiv fartkontroll. Om en olycka inträffar i Öresundstunneln kan det vara farligare än vid olyckor på en öppen väg. Fordon kan riskera att köra in i tunnelväggarna eller i andra fordon, och i värsta fall kan brand utvecklas, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser i en tunnel. Dessutom är tillgängligheten för räddningsfordon svårare på hela Öresundsförbindelsen jämfört med en olycka som sker på en öppen landsväg.

– Med fog har många kunder upplevt en otrygghet när bilister passerat förbi i extrema hastigheter och inte tagit hänsyn till andra trafikanter. Och vi har haft några allvarliga olyckor, men tack och lov ingen med dödlig utgång. Därför har vi länge föreslagit sträckkontroll som ett ytterligare sätt att göra förbindelsen säker, eftersom det är en effektiv metod för att minska antalet hastighetsöverträdelser. Därmed bidrar det till att förebygga allvarliga olyckor, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiet ska ingå i en projektgrupp med bland annat danska myndigheter med uppgiften att ta fram en plan som implementerar beslutet om sträckkontroll.

Här finns mer information om beslutet.

Kontakta gärna John Alexander Sahlin, kommunikationsansvarig vid Øresundsbro Konsortiet, på +46 (0)40 676 61 15 eller jsa@oresundsbron.com för mer information.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera