Svarta vinbär och höskallra årets nyheter på Peberholm

Mus verkar för närvarande vara enda däggdjuret på Peberholm. Bland växterna är årets nyheter svartvinbärsbuskar och höskallra. Peberholm kan också stoltsera med Danmarks näststörsta bestånd av vitkindad gås.

För varje år blir vegetationen på Peberholm högre och tätare. I år har den dessutom gagnats av den fuktiga våren och vuxit till ordentligt jämfört med förra året. På flera ställen finns nu buskar och småträd som är upp till 2-3 meter höga, men det finns fortfarande stora områden med utbredd gräsvegetation.

Landskapets karaktär står i ständig förändring. Numer påminner den om en nordisk savann. Nya plantor har svårare att hitta plats i den allt tätare vegetationen, men fortfarande hittas nya arter. I år är nyheterna framför allt svartvinbärsbuskar och höskallra.

Den vackra orkidéen ängsnyckel har haft ett bra år och växer talrikt på flera ställen på ön.

Växtligheten på Peberholm är mycket speciell med många sällsynta arter, som annars återfinns mycket långt från Peberholm. Dit hör hedmåra, som närmast växer på Jylland och inte alls finns i Sverige.

Mus enda däggdjur
Hararna som tidigare invandrat från Saltholm har inte setts till sedan förra sommaren. En del omkommer i trafiken, när de korsar vägar. Men en del har troligen också blivit byte för havsörnen, som ofta ses på Peberholm om vintern.

- De harar som de senaste vintrarna flyttat in från Saltholm verkar inte ha förmått uppehålla beståndet på Peberholm. Det enda däggdjuret på Peberholm nu är därför mus. Råttor har lyckligtvis inte hittat hit ännu, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron.

Näststörsta bestånd av vitkindad gås
Peberholm är fortfarande ett paradis för fåglar. Överallt ses häckande gäss, måsar och småfåglar. Det är fortfarande fem olika arter av mås som häckar på Peberholm. Kolonin av havstärna är större i år än tidigare.

- Tärnor och måsar föredrar de öppna områdena med låg vegetation, så de har minskat efterhand som växtligheten ökat. I gengäld har både gås och vitkindad gås gynnats av de utspridda buskagen. Peberholm har nu Danmarks näststörsta bestånd av vitkindad gås, berättar Hans Ohrt.

Även gulärlan gillar buskagen och finns nu i stort bestånd på ön.

Var finns då Danmarks största bestånd av vitkindad gås? Jo, på Saltholm.

Ladda ner pressbilder här:

WEB-PREVIEW: http://www.peterbrinch.com/co/130611-peberholm

IMAGE DOWNLOAD: http://www.peterbrinch.com/co/130611-peberholm.zip

Bilderna är fria att använda och fotografens namn anges med "Peter Brinch/Øresundsbron"

För mer information, kontakta:

Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron, telefon +45 40 55 03 88
Bengt Örneberg, Lunds Botaniska Förening, telefon +46 (0) 70 910 18 99
Øresundsbrons presstelefon +46 40 676 61 16

Prenumerera