Ytterligare rating för Øresundsbro Konsortiet

Øresundsbro Konsortiet undertecknar i morgon, den 30 juni 2020, en uppdaterad och utvidgad version av sitt MTN-program (låndokumentation där det kan tas obligationslån) där konsortiet – utöver nuvarande möjlighet att ta statsgaranterade obligationer – också kan ta lån utan statsgaranti.

Av denna anledning har Konsortiet bett kreditvärderingsföretaget Standard & Poor's att utarbeta en så kallad "Issuer Credit Rating" utan statsgaranti.

Detta har nu gjorts och konsortiet får av S&P det näst högsta betyget AA+, vilket Konsortiet anser mycket tillfredsställande. Därmed kan Konsortiet framöver uppta lån med eller utan statsgarantier. Obligationer utan statsgaranti får kreditbetyget AA+ och obligationer med statsgaranti har fortsatt betyget AAA.

Följ nyheter från bron på twitter @oresundsbron och i nyhetsbrevet Fokus Öresund

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Prenumerera