Antal aktier och röster i Orexo

Report this content

Uppsala - 29 maj 2020 - Antalet aktier och röster i Orexo AB (publ) har förändrats på grund av indragning av 842 971 C-aktier, vilket beslutades på bolagets årsstämma den 16 april 2020.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 34 710 639 ordinarie aktier och samma antal röster i bolaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Orexo AB (publ.)

Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020, kl. 17.30 CET.

Taggar:

Prenumerera