Diabact på väg ut i Europa

Report this content

Diabact på väg ut i Europa Diabact har tecknat marknadsföringsavtal för diabact®UBT utandningstest med Reactionlab avseende Sverige, Danmark och Norge, Wagner Analysen Technik GmbH avseende Tyskland och Österrike samt Medical Diagnostics Europe Ltd avseende Storbritannien och Irland. Avtalen innebär att produkten etableras på de stora europeiska marknaderna inklusive Norden. diabact®UBT är ett läkemedel för påvisande av magsårsbakterien Helicobacter pylori. Uppskattningar indikerar att c:a 30% av befolkningen i västvärlden är infekterade av bakterien. diabact®UBT erbjuder en snabb och tillförlitlig diagnostik av Helicobacter pylori-infektion samt kontroll efter behandling. "Det känns bra att lansera produkten på dessa strategiskt viktiga marknader, de blir en bas för fortsatt expansion" säger VD Björn Forsman, som förväntar sig goda försäljningsresultat i samtliga länder. Bolaget driver idag ett antal projekt som bedöms kunna ge framtida produkter med betydande marknadspotential, exempelvis inom smärta och mag-tarmområdet. Ett av dem, Rapinyl®, avser behandling av akut smärta. Produkten dokumenteras nu för genombrottssmärta vid cancer. Rapinyl® bygger på bolagets patenterade teknologiplattformar kring snabbt insättande effekt och snabbt sönderfallande läkemedelsformer. Projektet befinner sig i klinisk fas II. För mer information, kontakta Björn Forsman, VD 018-780 88 00, alt 070- 531 88 28, e-post: bjorn.forsman@diabact.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20040622BIT20090/wkr0010.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar