Orexo delårsrapport kv 3 2021

Report this content

Stadiga framsteg på resan att bygga ett bredare och starkare Orexo

Kv 3 2021 i korthet

 • Total nettoomsättning SEK 145,9 m (150,3)
 • Periodens resultat SEK -52,0 m (-84,9)
 • EBITDA SEK -47,4 m (-20,9)
 • Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 136,4 m (143,8), i lokal valuta USD 15,8 m (16,2), US Pharma EBIT SEK 78,5 m (72,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -79,7 m (-12,9), och likvida medel uppgick till SEK 588,1 m (593,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK -1,51 (-2,45)
 • Kommersiellt partnerskapsavtal tecknades med Sober Grid, det största globala sociala medie-nätverket för personer som behöver stöd och hjälp med beroendeproblem, vilket ger en stor grupp användare tillgång till VORVIDA® och DEPREXIS®
 • För det ledande projektet OX124, en räddningsmedicin mot överdoser, påbörjades en pivotal studie
 • Kommersiellt avtal för VORVIDA® och DEPREXIS® tecknades med Benefis Health System, en ledande regional vårdkoncern

Viktiga händelser efter periodens utgång 

 • En rapport om MODIA™ publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften JMIR Mental Health
 • Uppdaterad finansiell prognos för helåret 2021
SEK m, om inget annat anges 2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
jan-dec
Nettoomsättning totalt 145,9 150,3 421,0 504,4 663,6
Kostnader för sålda varor -21,3 -14,5 -58,6 -54,3 -65,6
Operativa kostnader -183,7 -165,4 -512,4 -459,0 -617,9
EBIT -59,0 -29,6 -150,0 -8,9 -19,9
Rörelsemarginal % -40,5 -19,7 -35,6 -1,8 -3,0
EBITDA -47,4 -20,9 -112,6 17,9 19,0
Resultat per aktie, före utspädning, SEK -1,51 -2,45 -4,59 -1,00 -2,45
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -1,51 -2,45 -4,59 -1,00 -2,45
Kassaflöde från löpande verksamhet -79,7 -12,9 -148,4 28,0 16,8
Likvida medel 588,1 593,3 588,1 593,3 505,3

VD-ord

Bra tredje kvartal för ZUBSOLV®

"Det gläder mig att meddela att tredje kvartalet visade en fortsatt stabilisering och för första gången sedan 2019 ökade både ZUBSOLVs intäkter och vinst mot föregående kvartal. ZUBSOLVs utveckling är viktig för att möjliggöra fortsatta investeringar i etableringen av vår verksamhet inom digitala behandlingar (DTx) och för att utveckla vår pipeline av läkemedelsprojekt. Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar har ökat avsevärt under covid-19 och det kommer oundvikligen att leda till att ett betydande antal patienter behöver behandling. Men samtidigt som efterfrågan ökat kraftigt har också vårdgivarna påverkats negativt av covid-19 under 2021, vilket resulterat i att patienter drabbats av minskad tillgång till behandling och att vårdgivarnas möjligheter att bedöma och implementera nya innovativa behandlingsmetoder som DTx begränsats. När effekterna av covid-19 minskar räknar vi med ett ökat fokus hos vårdgivarna att ta itu med det växande problemet kring psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Redan nu kan vi se ett ökat intresse att få nya vårdgivare att testa och implementera våra digitala terapier och exempelvis tecknades ett avtal med Benefis Health System som är en ledande regional vårdkoncern".

Hela VD-ordet går att läsa i bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo, EVP och CFO, eller Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658, email: ir@orexo.com


Presentation
Kl 13:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där VD Nikolaj Sørensen, Dennis Urbaniak, EVP Digital Therapeutics och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00. För att delta vänligen se nedan.
Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q3-2021
Telefon: SE +46 8 50 55 83 56 UK +44 33 33 00 92 70 US +1 64 67 22 49 56
Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida.

Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november, 2021, kl 8.00 CET.  
 

Taggar:

Prenumerera