Orexo meddelar betydande förändringar i ägarstrukturen

Report this content

Uppsala den 26 augusti 2010 - Orexo AB (STO: ORX) meddelar idag att Novo A/S har ökat sitt aktieinnehav i Orexo genom förvärv av 1.397.142 aktier motsvarande cirka 6,0% av det totala antalet aktier. Efter förvärvet kommer Novo A/S att äga totalt 3.893.184 aktier, eller cirka 16,7% av totalt antal aktier i bolaget. Utöver detta innehar Novo A/S ett konvertibellån i Orexo, vilket i det fall lånet konverteras till aktier skulle motsvara ytterligare 2.340.000 aktier eller cirka 9,1% av antalet aktier. Vid antagande om full konvertering skulle därmed Novo A/S ägande i Orexo uppgå till 24,2%.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef
Tel: 0708-66 19 90
E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com

Robin Wright, finansdirektör
Tel: +44 7720 300025
E-post: robin.wright@orexo.com

 

Om Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingsformer för smärta och inflammation. Utvecklingsprojekten inriktas på att utifrån Orexos erkända och beprövade teknologier ta fram egna produkter inom specialty pharma-segmentet för marknadsföring och försäljning i egen regi på större marknader. Projekten bygger vidare på Orexos kärnkompetenser inom FoU, vilka har varit grunden för att utveckla flera framgångsrika produkter som idag marknadsförs genom internationella samarbetsavtal med stora läkemedelsföretag. Orexo har idag fyra produkter på marknaden, varav AbstralTM för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter är lanserad i större delen av Europa. Orexo har sitt huvudkontor i Uppsala. Mer information finns på www.orexo.se.

 

 

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2010 kl.17:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar