Orexo stärker koncernledningen

Orexo rekryterar Robin Wright, med lång erfarenhet från internationell corporate finance och affärsutveckling inom läkemedelsbranschen, som ansvarig för området Business & Commercial Development. Robin Wright kommer att ingå i Orexos koncernledning.

Robin Wright kommer närmast från BioScience Managers Limited, fondförvaltare och rådgivare inom corporate finance med speciellt fokus på läkemedelsbranschen, där han var Head of Corporate Advisory Services. Robin Wright har lång erfarenhet av strategisk rådgivning till läkemedelsföretag i samband olika typer av företagstransaktioner. Göran Smedegård, tidigare ansvarig för Business & Commercial Development, lämnar sin position på Orexo, men kvarstår som konsult.

Utöver detta genomför Orexo ytterligare förändringar i ledningsgruppen. Göran Tornling, chef för R&D, lämnar Orexo och hans ansvarsområde delas upp i två; preklinisk forskning och utveckling och klinisk & farmaceutisk utveckling. Charlotte Edenius ansvarar för preklinisk forskning och utveckling och tar plats i Orexos koncernledning. Thomas Lundqvist som ingår i koncernledningen kommer att ansvara för klinisk & farmaceutisk utveckling.

"Vi är mycket nöjda med att vi har lyckats rekrytera Robin Wright till Orexo. Han har framgångsrikt genomfört over 130 transaktioner i mer än 40 länder och är en mycket skicklig förhandlare med utmärkta genomförande- och marknadsföringsegenskaper. Robin har helt rätt bakgrund för oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla Orexo och att finna potentiella samarbetspartners för våra produkter. Tillsammans med förstärkningarna vi genomför av ledningsgruppen innebär detta ytterligare ett steg i vår strategi för att skapa lönsamhet. Jag vill även tacka Göran Tornling för hans utmärkta insatser för Orexo och önskar honom lycka till i fortsättningen”, säger Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef Orexo AB.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef, Orexo AB
Tel: 0708–66 19 90
E-post: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, vice vd och finansdirektör, Orexo AB
Tel: 018 - 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.com

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar