Redeye - Svag start på 2015 för Orexo

Omsättningen steg med 46 procent under första kvartalet till 149 (102) miljoner kronor. Det är framför allt försäljning av Zubsolv som driver tillväxten, vilken steg till 95 (33) miljoner kronor. Våra förväntningar var dock högre ställda och uppgick till 124 miljoner kronor. Negativ lagereffekt och högre rabattnivåer än vad vi räknat med är de främsta förklaringarna till skillnaden. Vi har justerat ned våra estimat efter rapporten. Därtill har vi sänkt förväntad nettointäkt per Zubsolv-tablett, vilket påverkar våra estimat bortom 2015. Aktien har utvecklats svagt på börsen i år och nedgången förstärktes efter senaste rapporten. Nedpressade förväntningar i marknaden och förutsättningar för ett positivt nyhetsflöde de närmaste månaderna gör aktien intressant på nuvarande kursnivåer. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/d-6

Detta är ett pressmeddelande ifrån Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 844,8 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera