Styrelsen för Orexo drar tillbaka förslag om incitamentsprogram

Report this content

Uppsala – 9 april, 2020. Styrelsen för Orexo AB (publ) har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerade förslag till årsstämman 2020 om införandet av ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Orexo-koncernen (”LTIP 2020”) samt om införandet av ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda i Global Management Team och i US Leadership Team inom Orexo-koncernen (”LTIP Stay-on 2020”). Bakgrunden till beslutet är att styrelsen anser att programmen, för att uppnå sitt tilltänkta syfte, behöver utökas i termer av antal aktier som maximalt kan komma att tilldelas deltagare i programmen. Både antalet aktierätter och antalet personaloptioner utökas i de reviderade förslagen och som en konsekvens därav även kostnaderna för programmen.

Styrelsen avser att sammankalla extra bolagsstämma och föreslå att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett reviderat LTIP 2020 och LTIP Stay-on 2020. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras separat så snart styrelsen beslutat därom.

Bolagets årsstämma hålls den 16 april 2020.

För mer information vänligen kontakta:
Orexo AB (publ.)                   
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef                         
                                                                                  Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com                                                                                       

Lena Wange, IR & Communications Manager
Tel: 018 780 88 00
Email: ir@orexo.com  

 

Om Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala behandlingar som fyller ett viktigt behov inom framför allt området missbruk och beroende. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. Totala nettoomsättningen 2019 uppgick till SEK 845 miljoner och antalet anställda till 127. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

För mer information om Orexo och kapitalmarknadsdagen, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.

Denna information lämnades av Orexo AB (publ) den 9 april 2020, kl 17.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar