OrganoWood panel i tufft långtidstest

Energi och miljöcentrum i Halland har påbörjat ett långtidstest för att se hur olika typer av fasadmaterial klarar av det utsatta läget i Plönninge, bara tre kilometer från Kattegatt.

Organowood®s unika kiselmodifierade panel bjöds in för att delta i testet på den nedlagda lantbruksskolan i Plönninge. En laduvägg har delats in i 6 avsnitt, 4,2 m breda och ca 8 m höga. Materialen som testas fick ett av dessa 6 avsnitt för att klä regelverket med respektive fasadmaterial. Testet kommer pågå under en 10-årsperiod och kontrolleras kontinuerligt med förbestämda mätvärden. OrganoWood® panelen är nummer två i ordningen, från vänster sida sett. Övriga deltagare i projektet är bla. Derome, Södra Lida Timber AB m.fl.

Forskare från Linnéuniversitetet kommer att utföra besiktning två gånger om året under perioden för att se hur panelerna beter sig under de olika årstiderna. På varje panelavsnitt har ett fönster monterats för att så verklighetstroget som möjligt kunna se de problem som kan uppstå på en verklig byggnad. Besiktning kommer också att göras på panelens insida då denna är fullt synlig och åtkomlig. Detta blir mycket intressant eftersom OrganoWood®s panel är tryckt i tryckkammare och därför har samma miljöanpassade behandling på utsidan som på insidan av panelen, till skillnad från ytbehandlad panel exempelvis målad, som endast är behandlad på utsida och kortsida.

I slutet av maj i år sattes OrganoWoods stående enkelfas panel upp av KIS AB med skruvar från Spax Sverige.

Syftet med projektet är att främja träbyggandet i det halländska klimatet, där det annars finns fördomar om att trä inte passar det hårda klimatet. Idag byggs det få hus som är högre än två våningar med träfasader, detta hoppas OrganoWood att det ska bli ändring på.

....................................................................................... 

Jens Hamlin, VD 

08-684 001 14, Jens.Hamlin@organowood.com

....................................................................................... 

OrganoWood grundades 2010 av OrganoClick AB (publ) och Kvigos AB och är baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och utsågs av Världsnaturfonden – WWF till en ”Climate Solver” (www.climatesolver.org) 2010, till ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag 2011 av Svenska Institutet och har varit med på NyTekniks och Affärsvärldens ”33-lista” över Sveriges hetaste teknikbolag 2012 och 2013. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media