Månadsrapport för oktober och november 2017 samt en framtidsutblick

Under oktober och november 2017 har bolaget haft en omsättning på 285 tkr (30 tkr) respektive 293 tkr (12 tkr). Bolaget följer därmed sina uppsatta finansiella mål och december väntas inte utgöra något undantag. Bolaget genomför för tillfället en noteringsemission med slutdatum 15 december. Planerat noteringsdatum för listning på Aktietorget är satt till den 3 januari 2018.

Fokus inför sluttampen av 2017 och för inledningen av 2018 ligger på att vidareutveckla tjänsten IMGO, där en ny version planeras att lanseras i januari 2018, samt öka försäljningsintäkterna. Den nya versionen av IMGO förväntas ytterligare stärka bolagets erbjudande och kommer möjliggöra effektivare och enklare utveckling av tillägg till CMS (Content Management System) såsom Wordpress, Magento, Drupal och Joomla som tillsammans driver mer än 25% av världens webbplatser. Kunderna ska därigenom framgent kunna installera IMGO på sina webbplatser med endast några få knapptryck. Det förs en tät dialog med ett flertal potentiella kunder som driver allt från mindre webbplatser till större e-handelsplatser. Bolaget ser mot denna bakgrund med stor tillförsikt fram emot att stänga året på ett positivt sätt och att vidare fortsätta vår tillväxtresa under 2018.   

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com 

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler.  Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar