Månadsrapport Orgo Tech april 2018

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) hade under april 2018 en omsättning på 340 tkr (163 tkr)

Under april 2018 har vi vidareutvecklat IMGO genom att utveckla ett tillägg så att kunder kan peka deras domän till IMGO för att kunna optimera deras bilder i realtid. Med hjälp av detta tillägg kommer kunder att kunna fortsätta använda deras egen IT-struktur och domän men få fördelarna av IMGO som att exempelvis optimera deras bilder.

Orgo Tech har även arbetat med att vidareutveckla existerande kunders system och webbplatser. Utvecklingen har inneburit att hjälpa kunder anpassa deras system efter GDPR-regelverket och optimera deras system för att hantera mer trafik snabbare och säkrare.

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar