Marknadsmeddelande 25/18 - Handelsstopp i Orgo Tech AB

För ytterligare information se pressmeddelande från AktieTorget

Information om aktien:
Kortnamn: ORGO
ISIN-kod: SE0009806177

Orderbok-ID: 44FD
CFI: ESVUFR
FISN: ORGOTECH/SH
Organisations nr: 556850-3675
LEI: 549300PR5JPPN6YJC340

Stockholm 22 januari 2018
AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se