Orgo Tech har etablerat kryptovalutan OrgoToken och börjat planera för en optimerad betalningslösning

Orgo Tech AB (”Orgo Tech”) har påbörjat en långsiktig utvecklingsprocess för att optimera betalningslösningen för sin tjänst samt kommande optimeringstjänster. I syfte att bredda betalningslösningarna i bolagets kontrollpanel har kryptovalutan OrgoToken etablerats och lansering beräknas ta ett antal månader.  

Orgo Tech har under februari 2018 börjat planera för en optimerad betalningslösning till bolagets kontrollpanel genom att etablera den egna kryptovalutan OrgoToken, vilken är baserad på Ethereum som är en plattform för kryptovalutor byggd på blockkedjeteknik. Den planerade betalningslösningen kommer att underlätta köp av bolagets tjänster från hela världen. I dagsläget finns det 100 miljoner OrgoTokens som kommer att säljas för Ethereum. Dessa kommer att kunna användas som betalningsalternativ i Orgo Techs panel. Etableringen av OrgoToken är långsiktig och det beräknas ta ett antal månader innan betalningslösningen kommer att kunna lanseras skarpt i kontrollpanelen.

För mer information kontakta:
VD, Mathias Palmqvist
08 - 121 53 890
ir@orgotech.com
www.orgotech.com

Denna information är sådan information som Orgo Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Orgo Tech i korthet:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst, IMGO, optimerar bilder så att de automatiskt blir anpassade till webbplatsen och upp till 98% mindre i storlek. Detta blir en besparing för webbplatsägare i form av minskning av användandet av bandbredden. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

Prenumerera

Dokument & länkar