Delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2013

Tredje kvartalet 2013

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 3 procent och omsättningen i euro minskade med 5 procent till 294,6 miljoner euro (309,4).
 • Antalet aktiva konsulenter ökade med 2 procent.
 • Justerad* rörelsemarginal uppgick till 7,8 procent (9,1), vilket gav ett justerat* rörelseresultat på 23,1 miljoner euro (28,0). Valutaförändringar påverkade rörelsemarginalen negativt med cirka 2,3 procentenheter.
 • Justerat* resultat efter skatt uppgick till 9,4 miljoner euro (18,4) och justerat* resultat per aktie uppgick till 0,17 euro (0,32).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 miljoner euro (18,4).
 • I slutet av augusti kommunicerade Oriflame åtgärder för att öka försäljningen i EMEA och förbättra effektiviteten inom koncernen.
 • Uppdatering från fjärde kvartalet: Den underliggande omsättningen i lokal valuta under fjärde kvartalet 2013 fram till dagens datum är i linje med föregående år.

Perioden januari–september 2013

 • Omsättningen i lokal valuta var på en stabil nivå jämfört med föregående år och omsättningen i euro minskade med 4 procent till 1 035,5 miljoner euro (1 078,7).
 • Justerad* rörelsemarginal uppgick till 9,2 procent (11,0), vilket gav ett justerat* rörelseresultat på 95,6 miljoner euro (118,9).
 • Justerat* resultat efter skatt uppgick till 57,2 miljoner euro (84,2) och justerat* resultat per aktie uppgick till 1,03 euro (1,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,4 miljoner euro (105,8).

*Justerat för omstruktureringskostnader om 3,6 miljoner euro.

  
VD Magnus Brännström kommentarer

 
– Våra viktigaste tillväxtmarknader, Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern, fortsätter att prestera mycket bra och svarar för mer än 30 procent av omsättningen i kvartalet. Omsättningstillväxten på tre procent för koncernen som helhet under tredje kvartalet visar dock att försäljningsutvecklingen är fortsatt volatil på våra huvudmarknader i Europa och CIS, då de initiativ som tagits för att öka försäljningen och effektiviteten ännu inte har gett resultat. Försäljningen hittills under fjärde kvartalet i lokal valuta är i linje med föregående år och den positiva utvecklingen av säljkåren från tredje kvartalet har fortsatt.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens tisdagen den 12 november klockan 9:30 (CET).

För att delta, ring från:
Luxemburg:        +352 2 786 02 02
Sverige:               +46 (0)8 506 443 86
Schweiz:              +41 44 580 65 22
Storbritannien:   +44 20 715 391 54
USA:                     +1 877 423 0830
Kod: 845586#

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via http://storm.zoomvisionmamato.com/player/oriflame/objects/9c18zfwg/

 
12 november 2013

Magnus Brännström
VD och koncernchef

  
För mer information, kontakta:
Magnus Brännström
, VD och koncernchef                                   Tel: +352 691 151 930
Gabriel Bennet,
finansdirektör                                                          Tel: +41 798 263 713
Anders Ågren
, VP Investor Relations                                              Tel: +46 765 422 353

Oriflame Cosmetics S.A.
24, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburg
LUXEMBURG

www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar