Inför årsstämman 2018: Förslag till styrelsens sammansättning och ersättning

Report this content

Valberedningen (Nomination & Governance Committee) föreslår för styrelsen att omval sker av Alexander af Jochnick, Robert af Jochnick, Magnus Brännström, Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Christian Salamon och Karen Tobiasen till styrelseledamöter, och att omval sker av Alexander af Jochnick till styrelsens ordförande.

Jonas af Jochnick, medgrundare av Oriflame, har avböjt omval efter att ha varit styrelseledamot sedan bolaget grundades. Jonas visionära och entreprenörsdrivna ledarskap har i hög grad bidragit till Oriflames framgångar och dess företagskultur.

Valberedningen har nöjet att nominera Anna af Jochnick och Gunilla Rudebjer som nya styrelseledamöter.

Citat från Jonas af Jochnick, medgrundare av Oriflame som nu lämnar dess styrelse
– Efter 50 år är det dags för mig att lämna styrelsen och bereda plats för en ny generation. Enligt min uppfattning är Oriflames entreprenörsdrivna företagskultur en av våra främsta styrkor, och så har det alltid varit, det har varit en av bolagets grundstenar från första början. Jag är övertygad om att den kommer att leva vidare under många år och jag är mycket glad att min dotter, Anna af Jochnick, har blivit föreslagen som ny styrelseledamot. 

Snabba fakta om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Anna af Jochnick har omfattande såväl bolagsspecifik som direktförsäljningserfarenhet och tar med sig ett fokus på aktieägarna och företagskulturen till styrelsen. Anna är född 1980 och har en Master of Laws (LL.M), Major in Business Law från Lunds universitet. Under sin karriär har hon bland annat varit Associate på Grönberg Advokatbyrå och innehaft ett antal befattningar inom Oriflame, däribland Tax Manager, Area Sales Manager, Regional Online Implementation & Business Development Manager för region Västeuropa. Anna af Jochnick har inga andra styrelseuppdrag och äger 233 400 aktier i Oriflame.

Gunilla Rudebjer tar med sig omfattande erfarenhet av ledarskap, finans och redovisning till styrelsen. Gunilla är född 1959 och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har under sin karriär innehaft ett flertal chefsbefattningar, t.ex. CFO på Scandic Hotels, Cision, Parks & Resort Scandinavia, Mandator och TUI Nordic (Fritidsresor). Gunilla Rudebjer är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Capio, Ambea, Optigroup och NCAB Holding. Hon har inga aktier i Oriflame.

Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning

Styrelseledamöterna Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Karen Tobiasen och Christian Salamon samt den föreslagna styrelseledamoten Gunilla Rudebjer är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare. Anna, Robert och Alexander af Jochnick är inte oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eftersom de, tillsammans med den övriga familjen af Jochnick, utgör bolagets största aktieägare. Magnus Brännström, Anna och Robert af Jochnick betraktas inte som oberoende i förhållande till bolaget. Magnus är bolagets VD, Anna har varit anställd i koncernen de senaste tio åren och Robert är medgrundare till bolaget och har suttit i styrelsen sedan starten.

Styrelsens ersättning 

Ersättningsutskottet föreslår för styrelsen att ersättningarna för styrelseuppdrag och uppdrag i utskotten för perioden från årsstämman 2018 till nästa årsstämma fastställs enligt följande: 

  • Styrelsens ordförande: 80 000 euro  
  • För var och en av styrelseledamöterna: 40 000 euro 
  • Revisionsutskottets ordförande 15 000 euro  
  • Var och en av ledamöterna i utskottet: 10 000 euro  

Om valberedningen samt ersättningsutskottet 

Oriflames styrelse har, i enlighet med schweizisk lag, bildat både en valberedning och ett ersättningsutskott bland ledamöterna. Valberedningen har bland annat till uppgift att förbereda styrelsens förslag om styrelsens sammansättning, som ska framläggas för årsstämman, och ersättningsutskottets obligatoriska uppgifter är bland annat att förbereda styrelsens förslag till ersättning till denna.

I valberedningen ingår: 

Anders Dahlvig, styrelseledamot och ordförande för valberedningen
Alexander af Jochnick, styrelsens ordförande

Valberedningen har bland annat kontaktat och rådgjort med bolagets fem största aktieägare (såvitt de var kända av bolaget) i nomineringsprocessen.

I ersättningsutskottet ingår:

Karen Tobiasen, styrelseledamot 
Alexander af Jochnick, ordförande i ersättningsutskottet och styrelsens ordförande

Om årsstämman

Förslagen till styrelsens sammansättning och ersättning till styrelsen kommer, i enlighet med schweizisk lag, att beslutas av styrelsen och tillsammans med övriga punkter på dagordningen läggas fram av styrelsen på årsstämman. Den fullständiga kallelsen och dagordningen kommer att publiceras senast 20 dagar före årsstämman, som hålls i Zürich, Schweiz den 4 maj 2018.

För mer information, kontakta: 
Nathalie Redmo, IR-chef                            +41 799 220 173 

Denna information är sådan som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 11:45 CET.

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,4 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, besök www.oriflame.com. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar