Kontantbud avseende Oriflame från familjen af Jochnick

Report this content

Familjen af Jochnick lämnade i morse, genom Walnut Bidco Plc, ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG om att överlåta samtliga aktier i Oriflame till Walnut Bidco till ett pris om 227 kronor kontant per aktie samtidigt som det anges att budpriset inte kommer att ökas ("Erbjudandet”).

De oberoende styrelseledamöterna i Oriflame har bildat en budkommitté och utsett Anders Dahlvig till ordförande för kommittén.

Alexander af Jochnick, Anna af Jochnick och Robert af Jochnick har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens utvärdering av eller beslut om Erbjudandet.

Budkommittén kommer nu att utvärdera Erbjudandet tillsammans med sina rådgivare och inhämta ett värderingsutlåtande, s.k. fairness opinion. Budkommittén kommer att offentliggöra sitt utlåtande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet enligt Walnut Bidcos offentliggörande:

  • Familjen af Jochnick kontrollerar 30,81% av aktierna i Oriflame
  • Walnut Bidco erbjuder 227 kronor kontant per aktie i Oriflame. Erbjudandets totala värde, baserat på de 39 171 134 aktier i Oriflame som inte direkt eller indirekt ägs av Walnut Bidco eller närstående parter, uppgår till cirka 8 892 Mkr
  • Walnut Bidcos indikativa tidplan:
    • Offentliggörande av erbjudandehandling 23 maj 2019
    • Acceptperiod 24 maj – 24 juni 2019
    • Redovisning av likvid 1 juli 2019
  • Ytterligare information om Erbjudandet: www.walnutbidco.com

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Morgan Stanley & Co. International plc har anlitats som finansiella rådgivare och Vinge och Walder Wyss som juridiska rådgivare till budkommittén i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Anders Dahlvig, ordförande i den oberoende budkommittén i styrelsen för Oriflame Holding AG, anders.dahlvig@oriflame.com

Kontaktperson på Oriflame Holding AG
Nathalie Redmo, Sr. Manager Investor Relations +41 799 220 173

Det här är information som Oriflame Holding AG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, via Oriflame Holding AG:skontaktpersons försorg, klockan 08:20 CET den 22 maj 2019.

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, vänligen se www.oriflame.com. 

Taggar:

Dokument & länkar