Oriflame Holding AG publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

Report this content

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för 2018 finns nu tillgängliga på Oriflames webbplats, http://investors.oriflame.com/ och som bifogade dokument. 

En digital version av årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på https://reports.oriflame.com/en/annual-report-2018/.


För mer information, kontakta: 
Nathalie Redmo, IR-chef +41 799 220 173 Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 18.00 den 15 april 2019

Taggar: