Räddning för nyårsrädda hundar

Ljudrädsla bland hundar är ett välkänt problem som ofta kulminerar i samband med nyårsaftonens fyrverkerier. Nu har det första veterinärläkemedlet för att lindra akut ångest och rädsla hos hunden godkänts i Sverige och i övriga Europa.

I en studie* rapporterar nästan hälften av djurägarna att hunden reagerar negativt på ljud som fyrverkerier, åska eller gevärsskott. Nu har EMA (Europeiska läkemedelsverket) godkänt läkemedlet Sileo för lindring av akut ångest och rädsla hos hund som orsakats av ljud. Fyrverkerier är det ljud som hunden vanligen upplever som mestskrämmande, ofta i nära samband med rädsla även för åska och gevärsskott.

Rädsla innebär allvarlig stress för hunden och många hundägare måste vidta speciella och komplicerade arrangemang vid exempelvis nyår, säger veterinär Görel Nyman, professor vid avdelningen för djuromvårdnad vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För sådana hundar är
det bra att det kommer fram läkemedel som dessutom inte gör hunden dåsig.

Säkerheten och effekten hos preparatet är kliniskt undersökt i flera väldokumenterade studier. Vissa av fältstudierna har också genomförts på nyårsafton och en av studierna påvisar utmärkt eller god effekt i hela 72 procent av fallen.Sileo doseras i hundens mun, mellan kinden och tandköttet, via en lättanvänd oral spruta. Medlet bör ges när hunden visar de första tecknen på rädsla.             
Fakta om ljudrädsla hos hund

SYMPTOM: vanliga tecken på ljudrädsla hos hund är att den flämtar, darrar, gömmer sig, springer runt, kissar och bajsar på olämpliga ställen, försöker fly, vägrar att äta eller söker människor. 

LJUD: många hundar är rädda för ljud som fyrverkerier, åska, partyn, lekande barn, trafikljud, byggarbetsplatser, renovering, dammsugare, gevärsskott, motorcyklar och luftballonger.  

SILEO är det första veterinärläkemedlet som är godkänt för att lindra akut ångest och rädsla hos hund som orsakas av ljud. Det har formen av en gelé som appliceras i hundens mun vid de första tecknen på oro. Medlet är inte sederande och gör således inte hunden dåsig. Sileo är receptbelagt och förskrivs av veterinär. Läkemedlet ska användas enligt veterinärens rekommendation.

Bilder:
klicka här för högupplösta och frilagda bilder:
http://news.cision.com/se/orion-pharma-animal-health


*Blackwell EJ, et Al (2013) Fear responses to noises in domestic dogs: Prevalence, risk factors and co-occurence with other fear related behaviour. Appl Anim Behav Sci. 145 (1-2):15-25.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Erixon, produktchef Orion Pharma Animal Health
Telefon: 08-623 64 36, mobiltelefon: 070-608 78 42, e-post: mikael.erixon@orionpharma.com

För frågor om bilder mm, vänligen kontakta:
Eva Reftmark, Reftmark Consulting AB

Telefon: 0768-663 844, e-post: eva@reftmark.se

Fakta om Orion Pharma Animal Health
Orion Corporation är en finsk läkemedelskoncern som utvecklar, tillverkar och säljer läkemedel för människor och djur, läkemedelssubstanser och diagnostiska hjälpmedel för en global marknad. Orion har i mer än 90 år skapat hälsa och välbefinnande för både människor och djur. Orion Pharma Animal Health är en ledande aktör inom veterinärmedicin i Norden. Produktportföljen innehåller läkemedel till såväl sällskapsdjur som produktionsdjur. Förutom egna läkemedel marknadsförs ett stort antal produkter från flera internationella partners. Orion utnyttjar den egna forskningen för läkemedel till människor för att om möjligt utveckla nya djurläkemedel. För mer information vänligen besök www.orionvet.se

Taggar: