Bokslutskommmuniké januari-december 2006

• Omsättningen ökade med 15% till 199,8 (173,6) MSEK, för jämförbara enheter en ökning med 3%.

• Fördröjd internationalisering, försenade produktlanseringar samt omstrukturering belastade resultatet kraftigt.

• Nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 82,0 (6,9) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till –128,4 (–21,8) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till –149,2 (–17,7) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -8,51 (–1,22) SEK.

• Tidigare prognos om positivt resultat före omstruktureringskostnader för det fjärde kvartalet infriades inte.För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD Ortivus AB, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 070-269 5303, eller E-post; mikael.strindlund@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com
Ortivus AB (org nr 556259-1205), Karlsrovägen 2D, Box 713, 182 17 Danderyd. Telefon 08-446 4500

Kommande informationstillfällen:
Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Ortivus kontor från och med den 16 april 2007. Årsstämma hålls tisdagen den 8 maj 2007 klockan 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 8 maj
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 20 augusti
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 12 november

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar