Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK


Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om en nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier riktad till ett mindre antal särskilt utvalda investerare. Totalt inbringar nyemissionen 15 MSEK före emissionskostnader.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 2 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts på marknadsmässig grund och motsvarar den volymviktade betalkursen för bolagets B-aktier under de senaste 20 handelsdagarna med ett påslag om 5 %. De investerare som tecknat sig i den riktade nyemissionen har förbundit sig att inte sälja de nyemitterade aktierna inom 6 månader från styrelsens beslut, s.k. Lock-up.

Nyemissionen genomförs i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa ytterligare finansiering av bolagets rörelsekapital och den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. Bolagets aktieägare har tidigare i år under februari - mars beretts möjlighet att delta i en till 100% garanterad företrädesemission omfattande 5 662 687 nya B-aktier till teckningskursen 1,60 kronor. Denna tecknades till 84% av då befintliga aktieägare medan 16% tecknades genom garanti infrielse.

Genom nyemissionen kommer Ortivus aktiekapital att öka med 2 625 000 kronor till 15 507 613,80 kronor. Totalt utgivna aktier i bolaget kommer att öka med 7 500 000 till sammanlagt 44 307 468 aktier fördelat på 1 662 662 A-aktier och 42 6144 786 B-aktier.


Vid frågor, kontakta gärna:

Peter Edwall, styrelseledamot

Telefon: 070-920 67 33

eller se www.ortivus.se

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 17 maj 2019.

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar