Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd


De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019 års årsstämma som kommer att avhållas den 6 maj 2019.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter:

- Nils Bernhard, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2018
- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB

- Peter Seligson, utsedd av aktiefonden Seligson & Co Phoenix

- Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 3 maj 2018 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2018. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Ortivus AB (publ)
Valberedningen
Box 713
182 17 Danderyd

eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se. 

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar