Ortoma AB utser M&A-rådgivare

Ortoma AB har utsett MedWorld Advisors (www.medworldadvisors.com) till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners. 

Ortoma AB har under det senaste året knutit en rad kontakter och fört samtal med potentiella industriella samarbetspartners som ett led att ta bolagets produkt Ortoma Treatment Solution till marknaden. MedWorld Advisors kommer att ta över de kontakter som byggts upp av bolaget, bredda och intensifiera arbetet med utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”Vi har under en tid utvärderat olika M&A-rådgivare för att bistå bolaget i förhandlingar. MedWorld Advisors är specialiserade i att bistå små och medelstora medtech bolag, och har valts eftersom de är representerade i Europa, USA, och Asien, i kombination med att de har mångårig egen praktisk erfarenhet av M&A-transaktioner både som köpare och säljare.”

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera

Dokument & länkar