Ortoma beviljas patent i USA

Report this content

Ortoma har erhållit ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Guide, som är en del av det innovativa operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS), och skyddar systemet med ingående tillbehör för navigerad kirurgi.

Patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av implantat. Uppfinningen som skyddas av patentet är en av bolagets grundteknologier för operationssystemet OTS, och används för att guida implantat med hög precisionen under operation. Patentet omfattar även tillbehör för OTS, som lanserades under föregående år och som medför att förberedelsetiden för att använda systemet under operation drastiskt minskar. 

Patentet beviljades den 16 mars 2021 och är giltigt till oktober 2033 under förutsättning att förnyelseavgifter betalas.

 

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Prenumerera

Dokument & länkar