• news.cision.com/
  • Ortoma/
  • Ortoma inleder listbyte av handelsplats till Nasdaq First North och föreslår bemyndigande om nyemission för flexibilitet vid fortsatta dialoger med potentiella samarbetspartners

Ortoma inleder listbyte av handelsplats till Nasdaq First North och föreslår bemyndigande om nyemission för flexibilitet vid fortsatta dialoger med potentiella samarbetspartners

Report this content

Ortoma har inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har också kallat till extra bolagsstämma innefattande förslag om bemyndigande för beslut om nyemission.

Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare aktiekurs. Ambitionen är att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.

Bolaget har idag kallat till extra bolagsstämma att hållas den 12 februari 2021 med förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Syftet med bemyndigandet är att med tidseffektivitet kunna stärka Ortomas finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov. Ortoma anser det centralt att kunna upprätthålla en stark finansiell position vid framtida förhandlingar samt ökad flexibilitet vid fortsatta dialoger med potentiella industriella samarbetspartners.

Åtgärderna är en del i Ortomas strategi att ta produkten Ortoma Treatment Solution (”OTSTM") till marknaden tillsammans med en industriell aktör.


Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: info@ortoma.com

eller

Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: info@ortoma.com

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Prenumerera

Dokument & länkar