Ändring av antal aktier och röster i Oscar Properties

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, som tidigare har offentliggjorts, genomfört ett utbyteserbjudande och en företrädesemission. Det totala antalet aktier i Bolaget har till följd av företrädesemissionen ökat med 1 714 759 425 stamaktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 1 714 759 4251. Per den 29 januari 2021 uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 1 956 201 801 och det totala antalet utestående röster i Bolaget till 1 954 069 668,6.  

Per den 29 januari 2021 uppgår det totala antalet utestående aktier i Oscar Properties till 1 956 201 801, varav 1 953 832 765 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och 134 601 utgör preferensaktier av serie B. Per detta datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 1 954 069 668,6 varav stamaktierna motsvarar 1 953 832 765 röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 13 460,1 röster.

1 Avser total förändring av antalet aktier och röster i Bolaget till följd av stamaktier emitterade i företrädesemissionen som registrerades som stamaktier under januari 2021. Aktier emitterade till följd av utbyteserbjudandet registrerades redan under december 2020 varför de aktierna inkluderades i beräkningarna i det pressmeddelande avseende ändrat antal aktier och röster som Bolaget offentliggjorde sista handelsdagen i december 2020.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 16.00 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar