Ändring av antal aktier och röster i Oscar Properties

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, som tidigare har offentliggjorts, genomfört en riktad nyemission till Investment AB Öresund.  Det totala antalet aktier i Bolaget har till följd av emissionen ökat med 195 383 277 stamaktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 195 383 277. Per den 31 mars 2021 uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 2 151 585 078 och det totala antalet utestående röster i Bolaget till 2 149 452 945,6.

Per den 31 mars 2021 uppgår det totala antalet utestående aktier i Oscar Properties till 2 151 585 078, varav 2 149 216 042 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och 134 601 utgör preferensaktier av serie B. Per detta datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 2 149 452 945,6 varav stamaktierna motsvarar 2 149 216 042 röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 13 460,1 röster.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 08.30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar