Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, så som tidigare har offentliggjorts, genomfört en obligationskonvertering. Det totala antalet aktier i Bolaget har därför ökat med 4 859 790 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 4 859 790 röster. Aktiekapitalet har ökat med 9 719 580 kronor.

Per den 31 oktober 2019 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 35 792 322 aktier, varav 33 423 286 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och 134 601 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 33 660 189,60, varav stamaktierna motsvarar 33 423 286 röster, preferensaktierna 223 443,50 röster och preferensaktierna av serie B 13 460,10 röster. Aktiekapitalet uppgår per samma datum till 71 584 644 kronor.

För frågor, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 17:40 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.