Erbjudandet att förvärva preferensaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) övertecknat 10 gånger

Intresset för preferensaktier i Oscar Properties var mycket stort och erbjudandet övertecknades 10 gånger. Erbjudandet omfattade totalt 25 000 preferensaktier. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras drygt 350 nya aktieägare och uppnår därmed NASDAQ OMX First Norths spridningskrav. Handeln förväntas inledas den 18 juni 2013 under kortnamnet ”OP PREF”.

Oscar Properties finansiella rådgivare i samband med erbjudandet har varit Carnegie och Avanza Bank. Avanza Bank kommer att vara Certified Adviser åt Oscar Properties på Nasdaq OMX First North.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se
Michael Moschewitz, finanschef Oscar Properties, 070 713 69 39, michael@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties skapar moderna och unika bostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen genom att konvertera kommersiella byggnader till bostäder eller genom nyproduktion. Sedan starten 2004 har Oscar Properties uppvisat en stark tillväxt och är idag en av Stockholms största bostadsbyggare innanför tullarna.
www.oscarproperties.se

Prenumerera

Dokument & länkar