Missvisande artikel i Dagens Industri

Report this content

Dagens artikel i Dagens Industri (”DI”) med rubriken ”Ny smäll mot balansräkningen – värderar stoppat prestigeprojekt till 110 Mkr” innehåller ett antal felaktigheter och är missvisande.

I artikeln anges för det första att Oscar Properties AB (”Bolaget”) avser att ta in 76 Mkr genom en emission. Bolaget har inte kommunicerat nyemissionens belopp, utan angett att detta kommer att fastställas och offentliggöras senast den 6 november 2019. Detta gäller fortfarande. Artikelförfattaren har missförstått kallelsen och hämtat beloppet 76 Mkr från den fondemission som genomförs som ett led i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna. En fondemission innebär inte att Bolaget tillförs något nytt kapital.

I artikeln görs vidare ett antal felaktiga påståenden om fastigheten ovanför Biografen. För det första anges att Bolaget förvärvade fastigheten av en bostadsförening som Bolaget kontrollerar, vilket är felaktigt. Bolaget kontrollerar inte den säljande föreningen. Vidare anförs att Bolaget genom interntransaktioner ”blåst upp” värdet, vilket inte heller stämmer. Bolaget förvärvade projektet från Axxonen vid detta bolags konkurs.

Slutligen har inte heller DI korrekt redovisat frågan om skapandet av 3D-fastigheten. Bolaget har på fråga från DI inför sin artikel lämnat följande svar, vilka inte återspeglas i artikeln:

”Det finns ett bindande avtal med Föreningen som innebär att Handelskvinnan köper utrymmet ovanpå Föreningens hus för att bygga lägenheter där. För att genomföra påbyggnaden måste en ny 3D-fastighet skapas, vilket sker genom en förrättning hos lantmäterimyndigheten. Föreningen har tagit emot den avtalade köpeskillingen från Handelskvinnan, men 3D-utrymmet har ännu inte levererats på grund av att lantmätaren ställde in förrättningen. Anledningen var bl.a. att det krävdes förstärkningsarbeten i enskilda lägenheter för att genomföra den tänkta påbyggnaden och att fastigheterna delar på vissa utrymmen för förråd och parkering; lantmäterimyndigheten ansåg det inte utrett exakt vad som avtalats i dessa frågor. Men utgångspunkten för båda parter har hela tiden varit att fastighetsbildningen ska kunna genomföras och 3D-utrymmet levereras (annars begår Föreningen ett avtalsbrott).

Beslutet att ställa in förrättningen har överklagats, men parallellt med detta har en ny teknisk lösning tagits fram av Handelskvinnan som innebär att det inte längre krävs förstärkningsarbeten inne i lägenheterna för påbyggnaden. Förhoppningen är att detta förslag ska kunna accepteras och fastighetsbildningen genomföras. Så sent som i förra veckan fick Föreningen beskedet att ett nytt förslag finns som innebär att förstärkningsarbeten inte kommer vara nödvändiga inne i lägenheterna och det pågår nu en dialog med Föreningen om hur ärendet kan tas framåt på bästa sätt.

Att vi inte bedömer detta som en väsentlig händelse beror på att det snarare är regel än undantag att projektplaner måste göras om, förrättningar ställs in eller förslag ritas om när det gäller fastighetsbildningar, bygglov mm.”

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar