Oscar Properties 79&Park nominerad till Kasper Salin-priset

Report this content

Nu står det klart att Oscar Properties och BIGs bostadsprojekt på Gärdet i Stockholm, 79&Park, är nominerad till Kasper Salin-priset. Priset som är ett av Sveriges äldsta och mest välkända arkitekturpris delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt, nybyggt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Det är den andra nomineringen på kort tid för 79&Park som också är ett av fyra nominerade projekt till Bostadspriset där även Oscar Properties omtalade konvertering av två universitetsbyggnader i Vasastan, Lyceum, återfinns.

Både Kasper Salin-priset och Bostadspriset 2018 delas ut av Sveriges Arkitekter. Vinnarna koras på Arkitekturgalan den 19 mars.

- I vår värld, där arkitektur, utveckling av stadsbilden och fantastiska bostäder står högst på agendan är det en stor ära att nomineras till Kasper Salin-priset. Att sedan 79&Park och Lyceum får ytterligare två nomineringar i Bostadspriset ser jag som en belöning för vår envisa strävan mot en högre arkitektonisk kvalitet, säger Oscar Engelbert, vd och grundare Oscar Properties.

KASPER SALIN PRISET

Priset ska främja en hög arkitektonisk kvalitet och delas sedan 1962 ut till själva byggnadsverket. En bronsrelief fästs på byggnaden.

79&Park - juryns motivering:

Ett nytt bostadskvarter med förskola och butiker formar ett arkitektoniskt landmärke. Gröna kvaliteter både inspirerar och utmanar det konventionella bostadsbyggandet. Med ett konsekvent genomfört koncept, baserat på ett system av ett fåtal ”byggstenar”, skapas stor inre och yttre variation. Ett aktivt arbete med individuella planlösningar ger kvarteret 164 unika bostäder, av totalt 168. Tätt sammansatta privata takterrasser bildar ett grönt böljande taklandskap, inspirerat av Gärdets öppna fält, som förbinder byggnaden visuellt med sin omgivning. Fasaden i cederträ skriver på ett elegant sätt in sig i landskapet och ger projektet, trots sin storlek, ett småskaligt uttryck. 79&Park hanterar skickligt olika stadsmässiga sammanhang. Det undersöker vad bostaden innebär idag och visar på en intressant utveckling av det traditionella kvarteret.

Årets jury för Kasper Salin-priset: Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA (ordf.), Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA, Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA, Beate Holmebakk, arkitekt NAL. Sekreterare: Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA.

BOSTADSPRISET – ÅRETS BÄSTA BOSTADSHUS 2018

Sveriges Arkitekters Bostadspris belönar ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn ska särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas.

79&Park - juryns motivering:

Den strikt komponerade planen står i kontrast mot den fria komposition som formar byggnadsvolymen. Resultatet blir ett för Stockholm unikt möte mellan park och stad. Växtligheten går bortom värden som trevnad och grönytefaktor. Istället inbjuder den till existentiella tankar om människa, natur och stad. Den fria formen ger flera bostadstyper – olika i planlösning, höjder och utblickar. Några bostadskvaliteter är sällsynta och nyskapande. Mest uppenbara är terrasserna, inbäddade i växter, privata eller gemensamma. En plats för kontemplation mitt i staden. Det poetiska anslaget framträder starkare än det praktiska. 79&Park är ett enskilt initiativ med bostaden som byggkloss, vilket skapar ett starkt landmärke i Stockholms innerstad. Ett initiativ värt respekt som ger hopp om framtiden.

(För nomineringen i sin helhet vänligen se: https://www.arkitekt.se/nominerade-till-bostadspriset-2018)

Lyceum - juryns motivering:

Lyceum i Stockholm är en ombyggnad av två universitetsbyggnader till bostadsrättsförening med 69 lägenheter. ”Det mest hållbara huset är det som inte rivs”, konstaterar juryn i sin motivering och nominerar det för den skickliga balansgången mellan att ta vara på och ta tillbaka husens historia – från 1898 respektive 1956 – och berika dem med nya kvaliteter. Husen ligger inom ett byggnadsminnesförklarat kvarter. Genom den vackra ombyggnaden och den imponerande lyhördheten för boendets många kvaliteter säkerställs husets fortlevnad. Lyceum är väl värt att uppmärksammas.

Oscar Properties har samarbetat med arkitekt SAR/MSA Andreas Martin-Löf i projektet Lyceum.

(För nomineringen i sin helhet vänligen se: https://www.arkitekt.se/nominerade-till-bostadspriset-2018)

Årets jury för Bostadspriset består av arkitekterna SAR/MSA Ingrid Reppen (ordförande), Kajsa Crona, Susanne Ramel och Peter Hulting samt landskapsarkitekt LAR/MSA Alf Orvesten.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Nygren, kommunikationsansvarig, Oscar Properties, +46 70 620 68 68
monica.nygren@oscarproperties.se

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties, +46 70 568 00 01
oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar