Oscar Properties avyttrar sin andel i Murmästaren 3

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) avyttrar sin andel, motsvarande 50 procent, i Murmästaren 3 till Fastighets AB Balder för 150 miljoner kronor samt mottar återbetalning av ägarlån om cirka 50 miljoner kronor. Genom försäljningen tillförs Bolaget cirka 200 miljoner i likviditet. Resultateffekten från försäljningen blir 23 miljoner kronor.

Oscar Properties del av utvecklingen av fastigheten Murmästaren 3 är slutförd och Bolaget säljer sin andel, motsvarande 50 procent, i projektet till Balder.

– Oscar Properties del i utvecklingen av fastigheten är nu klar och vi säljer därför vår andel till vår partner Balder. Försäljningen stärker koncernens likviditet med cirka 200 miljoner kronor, vilket är i linje med företagets ambition att stå väl rustade för framtida affärsmöjligheter, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Oscar Properties har tillsammans med Balder utvecklat fastigheten Murmästaren 3 med adress Hantverkargatan 29 och Garvargatan 8–12 på Kungsholmen i Stockholm sedan 2014. Fastigheten hyrdes tidigare av Länsstyrelsen men ska efter utförd utveckling hyras ut för skolverksamhet via Skolfastigheter i Stockholm AB.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com 

Prenumerera

Dokument & länkar