Oscar Properties förvärvar fastigheter i Katrineholm och Falköping

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har idag tecknat avtal om att förvärva två fastigheter i Katrineholm och Falköping. Förvärven finansieras genom en riktad emission om 25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 10 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor.

Fastigheterna är fullt uthyrda till en, respektive två, hyresgäster, och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 22 000 kvadratmeter. Hyresavtalen är ”double- och triple net”, med en genomsnittlig avtalslängd på motsvarande 3,3 år. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

”Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva två attraktiva fastigheter. Förvärven är ett led i vår nya inriktning där vi under kommande år även kommer att tillträda ett antal ytterligare fastigheter i olika delar av Sverige. Detta förvärv ligger i linje med vår strategi att skapa stabila kassaflöden.”, kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Oscar Properties kommer löpande under 2021 att tillträda fastigheter i Helsingborg, Älvsjö, Västberga, Rotebro, Falköping och Katrineholm till ett marknadsvärde om motsvarande 1 640 miljoner kronor. Dessa har ett gemensamt driftnetto uppgående till 100 miljoner kronor. Förvärven förväntas öka den årliga intjäningen med cirka 67 miljoner kronor.

För frågor, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021 kl 14.45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar