Oscar Properties förvärvar fastigheter i Tornby i Linköping

Report this content

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tecknat avtal om att förvärva två kommersiella fastigheter i industriområdet Tornby i Linköping. Förvärven är villkorade av finansiering och finansieras delvis genom en riktad emission om 15 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 6,1 miljoner kronor.

Fastigheterna inrymmer kontor, lager och industri fördelat på en uthyrbar area om cirka 10 000 kvadratmeter. Lokalerna är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster och fastigheterna bedöms ha en stor utvecklingspotential. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

”Som ett ytterligare steg på vår resa mot långsiktigt fastighetsägande etablerar vi oss nu i den attraktiva regionstaden Linköping. Vi ser fram emot att tillträda dessa fastigheter och skapa värde genom en aktiv förvaltning.”, kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),

070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 08.55 CET

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Dokument & länkar