Oscar Properties preferensaktie noteras på First North Premier

Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) har ansökt om upptagande av bolagets preferensaktier till handel på First North Premier. First North har den 31 maj 2013 beslutat att godkänna bolaget för handel på First North Premier under förutsättning att spridningskravet uppfylls. Beräknad första handelsdag är 18 juni 2013 under kortnamnet: OP PREF.

Med en fortsatt hög efterfrågan på Oscar Properties bostäder, en stärkt finansiell ställning, välrenommerade samarbetspartners och en väl inarbetad process för koncept- och projektutveckling ser bolaget goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt under kommande år. En notering av bolagets preferensaktier bedöms stärka möjligheterna att framdeles erhålla finansiering till bättre villkor än vad som annars hade varit möjligt som onoterat bolag. Dessutom innebär en notering förbättrad likviditet i preferensaktierna, vilket är till fördel för både nya och befintliga aktieägare. Noteringen förväntas även bidra till ett ökat intresse för preferensaktierna och bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland kunder och andra intressenter.

Företag noterade vid First North Premier åtar sig att följa de striktare regler avseende informationsgivning och redovisning som gäller på Nasdaq OMX Stockholm AB. De högre kraven ökar möjligheten för investerare att utvärdera och jämföra bolag, som tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som rapporteringsstandard.

För att uppnå en större spridning i ägandet av preferensaktier kommer ett erbjudande gå ut om att förvärva befintliga preferensaktier inför noteringen. Mer information om detta erbjudande finns på bolagets (www.oscarproperties.se) eller Avanza Banks (www.avanzabank.se) hemsida.

I samband med erbjudandet har Carnegie och Avanza Bank agerat finansiella rådgivare och Avanza Bank kommer vara bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz, telefon 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties skapar moderna och unika bostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen genom att konvertera kommersiella byggnader till bostäder eller genom nyproduktion. Sedan starten 2004 har Oscar Properties uppvisat en stark tillväxt och är idag en av Stockholms största bostadsbyggare innanför tullarna. Fram till idag har Bolaget sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder SEK, producerat runt 500 lägenheter med en sammanlagd bostadsyta om cirka 55 000 kvm. Idag består projektportföljen av 14 fastigheter, varav tre är helägda. www.oscarproperties.se

Prenumerera

Dokument & länkar